Çocuk Gelişimi Danışmanlığı

Çocuk duygu düşünce ve davranışlarını belirleyen temel etken gelişim dönemlerine karşılık gelen olgunluk düzeyi ve yetenekleridir. Anne babaların bu süreci doğru olarak algılamaları her zaman mümkün olmaz. Çocukluk insan yaşamında gerek fiziksel gerekse psikolojik değişimin en hızlı yaşandığı dönemdir ve bu iki değişim süreci birbirlerini oldukça etkilemektedir. Çocuk gelişim dönemlerinde çıkabilecek öğrenme ilişki kurma bağlanma gibi sorun alanları ne kadar erken fark edilirse o kadar doğru ve etkin müdahaleler yapılabilmektedir. Sezgi psikolojik Danışmanlık bünyesinde uzman psikolog Bahattin GÖKTAN tarafından bu sürece ilişkin anne babalara destek ve yönlendirme hizmeti verilmektedir.

Çocuk Gelişimi Danışmanlığı Hizmet Alanı

* Hamilelik döneminin çocuk üzerine etkileri
* 0-6 yaş çocuk psikolojik gelişimi problemleri
*Çocuk ile kurulacak tutarlı ilişkiler
*Anne baba çatışmalarının çocuk üzerine etkileri
*Anne dışındaki bakım veren yaklaşımları nasıl olmalı
* İletişim Bozuklukları
* Boşanmanın Çocukta yaratacağı problemler
* Çocukluk Korkuları
* Öğrenme Güçlükleri
* Kendine Güven Sorunları
* Anne Bağımlılığı (Bağlanma ve Bağımlılık)
* Kardeş Kıskançlığı
* Uyum Güçlüğü
* Aile Danışmanlığı