Grup Eğitimleri

SEZGİ EĞİTİM & DANIŞMANLIK

Eğitimci: Bahattin GÖKTAN
Eğitimcilik Alanı: Kişisel Gelişim, Yönetim İlişkileri ve Bireysel&Yönetim ilişkileri Koçluğu
Eğitim Araçları&Yöntemi: Bilgi aktarımı, her eğitim amacına uygun test ve ölçek kullanımı, Art terapi ve psikodrama yöntemleri, rol oynama çalışmaları, Bireysel Koçluk ve eğitim sonrası elektronik ortamda destek.

Not; Kullanılan test ve ölçekler katılımcılara kullanım biçimleri öğretilerek verilmektedir

BAŞARILI İLİŞKİ VE DUYGU YÖNETİMİSATIŞ PSİKOLOJİSİ VE İKNA TEKNİKLERİEKİP OLMA YOLCULUĞUBAŞARI İÇİN PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİKRİZ DURUMUNDA BAŞARILI YÖNETİM İLİŞKİLERİETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİKOÇLUK BECERİSİNİ GELİŞTİRMEGÜNÜMÜZDE BAŞARILI LİDER OLMASTRES YÖNETİMİYETİŞKİN EĞİTİMİ TASARLAMA UYGULAMAKARAR VERMEPERSONEL SEÇİMİNDE KULLANILAN TEKNİKLER
AİLE ŞİRKETLERİNDEN, KURUMSALLAŞMAYA
EĞİTİMİN AMACI

İlişki ve duygu yönetimini, kişisel ve kurumsal olarak ayırabilmek mümkün gibi görünse de, bu insana özgü iki kavram birbiri ile iç içedir. Her iki kavram da insanı tümüyle etkileyen ve diğer insanlardan ayıran kavramlardır. Bu eğitimde amaçlanan, günümüz koşullarında karmaşıklaşan ve sürekli müdahaleye açık hale gelen duygu ve düşüncelerimizi etkin biçimde yönetme becerileri kazandırmaktır.

İÇERİK

A.İlişki Yönetimi

* İlişki Kavramına Bakış
* İlişkinin İlk Adımı ‘’Kendimizi Keşfetme’’
* Empati Sempati İlişkisi
* İletişimde Kabul Sınırlarımız
* Kişisel İletişimin Kanallarımızın Tüm İlişkilerimize Yansıması
* İç İletişim
* İletişim Engelleri İle Baş Edebilme
* İletişim Teknolojisinin Kişisel İletişime Etkileri
* İletişimde Geleceği Yönetme
* Etkin Dinleme Ve Doğru Algılamaya
* Algılama Ve Doğru Davranış Seçimine
* İletişimde Yaratıcı Yaklaşım Sergileme

B.Duygu Yönetimi

* Duygu Ve Düşünce Yaklaşımımızın Fark Edilmesi
* Duygu Yakalama
* Algılama Farklılıklarımız
* Kaçınılmaz Gerçeklik Stres
* Stresin Altında Duygu Yönetimi
* Stres Türleri
* Kişilik Özellikleri Ve Stres
* Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri
* Stresin Oluşturduğu Psikosomatik Etkiler
* Stres Yönetimi Teknikleri
* Gevşeme Teknikleri
* Zihinsel Teknikler
* Davranışçı Teknikler
* Zaman Düzenlenmesi
* Öfkeyi Kontrol Yolları

C.Yönetim Sürecinde Etkin Davranışlar

* Çatışma Psikoloji
* Savunma Mekanizmaları
* Pozitif Negatif Çatışmalar Ve Sonuçları
* Başarılı Çatışma Davranışları
* Çatışma Sürecinde Yaşanan Duygu Ve Davranışlar
* Geri Bildirimde Bulunma
* Çatışma Sürecinde Model Oluşturma
* Çatışmayı Çözümleme Ve Amaca Yönelme
* Başarı İçin Duygu İklimini Yönetme

EĞİTİM SÜRESİ : 2 GÜN

AMAÇ

Seminerdeki amaç, günümüz rekabet şartlarında, başarılı ve sürdürebilir bir satış performansı yaratmak için, müşteri ilişkilerinde ve satış sürecinde satıcının ve müşterinin yaşadığı, duygu, tutum ve davranışların etkinliğini fark etmek. Ayrıca müşteriyi satın alma kararına yönlendiren satıcı davranışları ve yaklaşımları konusunda katılımcılara donanım kazandırmak tır.

İÇERİK

* Kendini tanıma ve duygu ve düşüncelerinin farkına varma
* Bireysel farklılıklarının satış sürecine etkisi
* Şartlanmış düşünce yapımız ve insan ilişkilerimize etkisi
* Satış iletişiminde alışagelmiş tutumların dışında yaratıcı olabilme
* Satın almaya İkna sürecinde müşterinin duygu ve düşüncesini yakalama
* Müşteri sadakatine yönelik güvenli ilişki kurabilme
* Müşterinin Kök İhtiyacını belirleme ve satış için çözüm üretmede kullanma
* Müşteriyi ikna sürecinde yapılan Satış Hataları
* Müşteri/Tüketicinin karar davranışını belirleyen unsurlar
* Müşteri ile çatışmayı aşma sürecinde kullanılacak, tutum ve davranışlar
* Ürünün faydasını sunmada müşteri tiplerinin önemi
* Müşteriyi ikna sürecinde temel etken; ‘’Aktif Dinleme’’
* Satıcı – Müşteri İş Oyunu
* Uygulamalı satış görüşmesi senaryoları
* Satış sürecine ilişkin kamera çekimi gösterimi
* Katılımcıların satış sürecindeki doğru ve geliştirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi

*EĞİTİM SÜRESİ : 2 GÜN

EĞİTİMİN AMACI

Kişilerin birbirlerini daha iyi tanımalarını, birbirlerini anlamalarını ve anlaşmalarını sağlamak, grup içerisinde, kişilerarası ilişkilerin ve takım çalışmasının gelişimine katkıda bulunmak, değişimin önemini vurgulamak, kişilerin kuruluşlarına sistem düşüncesi temelinde, takımın önemini anlayarak bakabilmelerini sağlamak yolunda önemli adımlar atmaktır

İÇERİK

* Ekiplerin ortak özellikleri
* Kalabalık ile ekibi ayrıştıran özellikler
* Başarılı bir ekip oluşturmanın yolları,
* Ekip çalışmasının kazandırdıkları
* Güçlü ekipler oluşturmanın aşamaları,
* Ekip türleri
* Ekip içi liderlik tipleri ve etkin lider davranışları
* Ekip içindeki kişiler arası ilişkiler
* 1+1= 2 ile 1+1 =3, 4, 5, 6 …….. arasında yaklaşım farkı
* Katılımcı ekip iklimi ve başarıya etkileri
* Ekip başarısını etkileyen engeller
* Ekipte duygusal iletişim ve üyelerin birbirini desteklemesi
* Kurumsal yapının ekip çalışmasına etkisi
* Ekip çalışmasın da önyargılar ile mücadele
* Ekip ruhunu kavrama
* Ekip iletişiminde güçlü yöntem (Aktif Dinleme)
* Ekibi başarısı için Motivasyon faktörleri
* Güç türleri ve çeşitleri,
* Sosyal ilişkilerde başarılı davranışlar,biçimleri
* Ekip oluşturma ve ekip başarısına yönelik oyun ve psikodrama çalışmaları

EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün

AMAÇ :

Gerek bilgi üretiminde, gerek hizmet üretimin de gerekse de mamül üretiminde en temel unsur, doğru zamanda doğru kararlar alınmasından geçer. Rutin veya olağan dışı nedenler ile oluşan problemler karşısındaki; soğukkanlı, doğru ve hızlı çözümler üretebilen çalışanlar, hem rakiplerine fark atarlar hem de kendilerinde ve çevrelerinde memnuniyet iklimi yaratırlar. Bu eğitimde amaçlanan da, kişinin kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir biçimde problemlerin çözüm yolarını aramasını ve çözüme ilişkin karar alma süreçlerini öğrenmesini sağlamaktır.

İÇERİK
:

* Kişisel iletişim özelliklerimiz
* Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar
* Bireysel problem çözme becerileri testi
* Çözüme ilişkin önyargılı ve yönlendirilmiş bakış açışı (paradigmalar)
* Çatışma ortamı
* Problem içinde çatışma analizi
* Problemli iletişimi fark etme ve çözüme ilişkin bireysel tutumlar
* Problem karşısında bilgi toplama yöntemleri
* Problem karşısında temel sorunu ve kritik çözümü bulabilme
* Problemler karşısında stratejik açıklık
* Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme
* Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım
* Rasyonellik ve gerçekçi hedef belirleme
* Problem çözümünde pozitif çatışma
* Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma
* Problem çözümünde istatistiki analiz
* Ekip halinde etkin çalışma teknikleri
* Ekip halinde karar alma
* Problem çözümü ve karar alma oyunları

EĞİTİM SÜRESİ :1 veya 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Yöneticileri kriz habercisi sinyaller hakkında bilgilendirmek ve kriz dönemlerindeki etkin yönetsel davranışlar, başarılı insan ilişkileri ve stres altında karar alma konularında donanım kazandırmak

İÇERİK:

* Kriz yönetiminin tanımlanması
* Kriz ile ilgili tanımlar ve kavramlar
* Kriz türleri
* Kriz sürecinin safhaları
* Riskin yönetimi ve değerlendirilmesi
* Krizin etkilerinin doğru değerlendirilmesi
* Krizin etkilerinin önlenmesi azaltılması
* Kriz yönetiminde başarılı önderlik
* Kriz durumlarında kişisel ve kurumsal iletişim iklimi
* Belirsizliğin yarattığı paranoya iklimi
* Stratejik açıklık ve krize etkileri
* Kriz durumunda yönetici davranışları
* Kriz durumuna uyum stratejileri
* Müdahale ve iyileştirme planları
* Hazır olma kapasitesi
* Krize müdahalenin yönetimi
* Yeniden iyileşmenin yönetimi
* Kriz durumunda karar vermeye yönelik yakınlıklar
* Kriz durumundaki iletişim modellerine ilişkin rol oynamalar.

EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

İletişimi, kişisel ve kurumsal olarak ayırabilmek mümkün gibi görünse de, bu iki iletişim biçimi birbiri ile iç içedir. Her iki iletişim biçimini de insan duygu ve düşünceleri yönetir. Bu eğitimde amaçlanan, Kişisel duygu ve düşünce yaklaşımlarımızı fark etmek, onları yönetebilmek ve bu süreçte mutlu olabilmeyi de başarabilmek için ip uçlarını vermektir.

İÇERİK

* İletişimin ilk adımı “kendimizi keşfetme”
* Duygu ve düşünce yaklaşımımızın fark edilmesi
* Duygu yakalama
* Algılama farklılıklarımız
* Empati sempati ilişkisi
* İletişimde kabul sınırlarımız
* Kişisel iletişimin kanallarımızın tüm ilişkilerimize yansıması
* İç iletişim
* İletişim engelleri ile baş edebilme
* İletişim teknolojisinin kişisel iletişime etkileri
* İletişimde geleceği yönetme
* Etkin dinleme ve doğru algılamaya
* Algılama ve doğru davranış seçimine
* İletişimde yaratıcı yaklaşım sergileme

EĞİTİM SÜRESİ:1 veya 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Koçluk Becerilerini Kazandırmak Suretiyle, Kişinin Kendisi Veya İçinde Bulunduğu Takım İçin Farkındalık Yaşamasını Sağlamak Bireysel Davranışların Farkını Yakalayabilmek, Durumlar Karşısında Hem Kendi Hem De Çevresinin Duygu Ve Düşüncelerini Anlamak, Çalışanlarının Kendini Ortaya Koyabilme Becerisini Geliştirebilmek Amacıyla İlişki Geliştirme Araçlarını Kullanabilmek.Hedeflenen bu beceri alanlarını yönetim etkinliği olarak sergileyebilmek

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

* Klasik Yönetici,
* Yol Gösterici Yönetici
* Koç Olarak Yönetici Özellikleri
* Katılımcı Yönetim Ve Koçluk Becerileri
* Takım Çalışmasında Koçun Rolü
* Koçluk Becerilerini Değerlendirme Testi
* Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi
*.Öğrenme Aşamaları
* Öğrenilmiş Zihinsel Algılama Modelleri
*.Yaratıcılık Ve Günümüz Şartlarındaki Önemi
* Model Olma Davranışı
* Stres Karşısında İletişim
* Çatışmaların Yönetimi
* Geri Bildirimde Bulunma
* Liderlik
* Motivasyon
* Kişisel Hedefler Hakkında Farkındalık Oluşturma
* Kişisel Hedeflerle Organizasyon Hedefleri Arasında Bağlantı Kurma
* Kişisel Gelişimin Desteklenmesi
* Olaylardan Eğilimlere Ve Ayrıntılara İnebilmek

EĞİTİM SÜRESİ: 1 Gün

EĞİTİMİN AMACI

Yöneticileri, temel liderlik tutum ve davranışları yanında, günümüzdeki ve gelecekteki başarılı liderlik anlayışı hakkında bilgilendirmek. Ayrıca beraber çalıştığı ekibin yeteneklerini etkin biçimde kullanabilme donanımı kazandırmak.

İÇERİK

* Liderlik kavramının gelişim aşamaları
* Yönetici ve lider arasındaki farklılıklar
* Liderin gelişim aşamaları
* Lider tiplerinin ve yönetime etkileri
* Vizyoner liderlik
* Entelektüel liderlik
* Durumsal liderlik
* Paylaşımcı yönetim anlayışı
* Vizyon geliştirme süreci
* Başarılı liderlik için etik
* İlke merkezli davranış
* Öğrenen lider
* Kültürel liderlik
* İşletme kültürünün liderlik tarzına etkileri
* Değerlerle yönetim
* Liderin örgüt felsefesindeki önemi
* Lider davranışlarına yönelik oyunlu farkındalık çalışmaları

EĞİTİM SÜRESİ:2 Gün

AMAÇ :

İnsanlar Doğumlarıyla Birlikte Strese Maruz Kalmaya Başlarlar Onların Ayakta Kalabilmek İçin Baş Etmek Zorunda Olduğu Bir Durumdur Stres. Bu Eğitimde Stresin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Ve Stres İle Baş Etme Yöntemleri Hakkında Bilgilendirmede Bulunulacaktır


İÇERİK
:

* Stresin Tanımı
* Stres Türleri
* Kişilik Özellikleri Ve Stres
* Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri
* Psikolojik Çatışmalar Ve Savunma Mekanizmaları
* Stresin Oluşturduğu Psikosomatik Etkiler
* Stresle Nasıl Barışılabilir
* Gevşeme Teknikleri
* Zihinsel Teknikler
* Davranışçı Teknikler
* Zaman Düzenlenmesi
* Öfkeyi Kontrol Yolları
* İlişkilerimizde Gerçekçi Kabullenmelerimiz

EĞİTİM SÜRESİ : 1 GÜNt

AMAÇ: Yetişkin eğitimi temel eğitim yöntemlerinin dışında kendine özgü eğitim yaklaşımlarının da işlenmesi gereken özel bir alandır. Bu amaçla tasarlanan Eğitici Eğitimi programı, katılımcılara yetişkin eğitimi ve grup eğitimi hakkında uygulayabilecekleri donanımlar kazandırmaktır. Eğitimde amaçlanan bir diğer konuda, katılımcılara eğitimlerde kullanabilecekleri test ölçek ve oyunlardan oluşan araçları öğretmektir.

İÇERİK

* Temel Eğitim kavramları
* Yetişkinin öğrenme özellikleri
* Öğrenme süreci
* Eğiticinin özellikleri
* Bireysel farklılıklar
* Etkin iletişim becerileri
* Sunuş becerileri
* Eğitimin kaynak planlaması
* Etkili konuşma
* Aktif dinleme
* Empati tutum
* Grup yönetimi dinamikleri
* Zor katılımcılar
* Grup üyelerini koruma
* Grup dinamiğini yakalama
* Grup ihtiyacının gözlemlenmesi
* Eğitimin dinamik zaman planlaması
* Eğitim yöntemleri
* Vak’a
* Örnek olay geliştirme
* Rol oynama
* Katılımcılar tarafından eğitim programlarının uygulanması (kameralı çekim)
* Yapılan çekimler üzerinde tartışma ve değerlendirmeler
* Eğitimin son iki günü katılımcıların eğitim uygulamalarını sergileyecekleri biçimde tasarlanmıştır. Bu aşamada katılımcılara daha önceden hazırlanmaları için belirli eğitim konularında elektronik olarak ham bilgi dokümanları verilecek, katılımcılar bu eğitim dokümanlarını kullanarak minimum 60 dakikalık programlar hazırlayacaklar ve sunacaklardır. Ayrıca katılımcıların eğitim programlarını hazırlarken kullanmaları için oyun örnekleri de kendilerine verilecektir.

*. Eğitim içerisinde katılımcılara sağlanacak bir olanakta kendilerinin eğitim verirken kullanabilecekleri ölçek ve testlerden oluşan uygulama araçları verilmesi olacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ :2 veye 3 Gun

EĞİTİMİN AMACI : Karar aşamasında doğru seçimleri yapabilmek yolunda kişilerin durumu değerlendirmelerini sağlamak ve problemler karşısında alternatif çözümleri görebilmelerini sağlamaktır.

İÇERİK

* Karar nedir ?
* Karar türleri
* Karar süreci
* Karar verme ortamı
* Karar vericinin özellikleri
* Kararı etkileyen güven ortamı
* Karara yönelik bilgi toplama iklimi
* Yaratıcılık
* Rasyonellik
* Gerçekçi hedef belirleme
* Günümüz koşullarında karar vermenin önemi
* Problem çözme — karar verme ilişkisi
* Karar verme süreçleri ile ilgili grup çalışması, paylaşım

EĞİTİM SÜRESİ:1 Gün

EĞİTİMİN AMACI: Gerek şirket içinden, gerekse şirket dışından, yapılacak doğru personel seçimi, insan kaynakları yönetiminin başarısının temel şartlardan birini oluşturmaktadır. Bunun yanında, günümüzdeki hızlı değişim ve güçlü rekabet gerçeği de, doğru personel seçimi ve mevcut personelin kariyerinin etkin planlamasını şirket geleceği için çok önemli duruma getirmiştir.

Personel seçimi ve kariyer planlamasında, insan kaynağının uygunluğunun doğru tespit edilmesinin yöntemlerinin işleneceği ve yaşantısal modelli personel tanıma tekniklerinin gösterileceği eğitimimiz, günümüz insan kaynakları anlayışına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

* Kişiyi Tanıma Teknikleri
* Kişilik testleri
* Yetenek testleri
* Tutum ölçekleri
* Duygu Davranış Analizleri
* İşe yönelik Personel Seçimi aşamaları
* Personel ihtiyacı belirleme dinamikleri
* İş analizi yapma teknikleri
* Personel nitelikleri tanımlama
* Mülakat Teknikleri
* Mülakat sürecindeki adımlar
* Sorgulayıcı mülakat yöntemleri
* Yaşantısal mülakat yöntemleri
* Similasyon mülakatlar
* Mülakatlarda Dikkat Edilecek Hususlar
* Soru Teknikleri
* Mülakatlarda Sık Yapılan Hatalar
* Mülakatçıda Olması Gereken Özellikler
* Personel Seçiminde Yeni Yaklaşımlar
* Psikodramatik Teknikler
* Tasarlanmış Durum Oyunları
* Sanat ve Yaratıcılığa Yönelik Teknikleri

Kimler Katılmalı: İnsan kaynakları ve personel seçim/yönetimi konusunda çalışan tüm yöneticiler

EĞİTİM SÜRESİ: 2 Gün

AMAÇ: İşletme ömrünün kuruluş sahibinin ömrüyle sınırlı olmaması için yapılacak bir dizi çalışma ve oluşturulacak kurallar bütünü gerekmektedir. Bu süreç kurucunun, varislerinin ve işletme yöneticilerinin, firmaya çalışanlarına ve topluma sorumluluklarıdır. Bir firmanın yaşamının kurucunun yaşamıyla sınırlı olmaması, Kurumsallaşma ve işleyen bir stratejik karar alma mekanizması mümkündür. Bu çalışma bu koşulları oluşturmak için hazırlanmıştır.


PROGRAM İÇERİĞİ

* Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri
* Türkiye’deki Aile Şirketleri Ve Yaşam Süreleri
* Amerika’daki Aile Şirketleri Ve Yaşam Süreleri
* Aile Şirketlerinin Avantajları Ve Dezavantajları
* Aile Şirketlerinin Finansal Açıdan Taşıdıkları Avantajlar
* Aile Şirketlerinin Yönetsel Açıdan Taşıdıkları Avantajlar
* Aile Şirketlerinin Örgüt Kültürü Açısından Taşıdıkları Avantajlar
* Aile Şirketlerinin Finansman Açısından Taşıdıkları Dezavantajlar
* Aile Şirketlerinin Yönetse! Açıdan Taşıdıkları Dezavantajlar
* Aile Şirketlerinin Örgüt Kültürü Açısından Taşıdıkları Dezavantajlar
* Kurumsallaşma Felsefesi
* Kurumsallaşma Adımları
* Kurumsallaşma Ve Karar Verme Süreçleri
* Etkin Bir Kurumsallaşma İçin Öneriler
* Aile Şirketlerinde Güçlü Rekabet Sisteminin Kurulması
* Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Ve Dönüşüm Süreçleri (Yaşanmış Örnekler)
* Aile İçi Karar Alma Sisteminin Kurulması
* Aile Anayasasının Hazırlanması

PROGRAM SÜRESİ: Şirket yapısına ve büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir